NAIVE.CO INTEGRITETSPOLICY 

 INTRODUKTION

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller dig som besöker eller använder http://www.naive.co (”Webbplatsen”) som Kund, Illustratör eller besökare (tillsammans ”användare”) för att antingen köpa våra produkter eller skicka in ett verk till oss i utbyte mot kommission (”Tjänster”). Denna Integritetspolicy beskriver hur NAIVE behandlar eller hanterar personuppgifter om dig när du besöker och använder Webbplatsen, inklusive de insamlade personuppgifterna och insamlingsmetoden, hur personuppgifterna skyddas, hur länge vi lagrar personuppgifterna och andra sätt på vilka vi behandlar dina personuppgifter.

Du måste läsa igenom Integritetspolicyn och godkänna den. När du klickar i rutan ”Jag godkänner” eller ”Jag accepterar”, där så är tillämpligt, godkänner du automatiskt hur vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Du kan endast använda våra Tjänster om du godkänner våra behandlingsmetoder.

DEFINITION AV VIKTIGA BEGREPP

Under denna Integritetspolicy ska följande viktiga begrepp ha de betydelser som anges nedan: 

 • ”personuppgift” definieras enligt GDPR och liknande lagar som alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar individ. Detta kan inkludera, utan begränsning, ditt namn, e-postadress, betalningsuppgifter, enhetens IP-adress, plats och leveransuppgifter.
 • ”personlig information” är ett annat begrepp än ”personuppgift” och används i vissa länder utanför EU.
 • “CCPA” avser California Consumer Privacy Act som reglerar rättigheter och integritet för användare i Kalifornien, USA. 
 • ”GDPR” avser General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, ett regelverk som skyddar EU- och EEA-användares personuppgifter och deras rättigheter.
 • ”Illustratör” avser användare som använder Webbplatsen för att skicka in verk mot kommissionsbetalning.
 • ”Kunder” avser användare som använder Webbplatsen för att köpa telefonaccessoarer, såsom telefonskal och -fodral.
 • ”användare” avser den som använder Webbplatsen, inklusive Illustratörer, Kunder och användare av Webbplatsen.
 • ”behandling” avser aktiviteter som utförs avseende dina personuppgifter av NAIVE, inklusive datainsamling, säkerhet, marknadsföring, överföring, förvaring, lagring, radering, etc. 
 • “NAIVE” är det varumärke som Bjornberry AB använder avseende Webbplatsen. Under denna Integritetspolicy representerar NAIVE Bjornberry AB, ett bolag med säte på adress Box 99, 151 22 Södertälje, Sverige.  

VI ÄR DIN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE 

Då det gäller GDPR är Bjornberry AB – ett bolag med säte på adress Box 99, 151 22 Södertälje, Sverige med momsregistreringsnummer SE559186935801 och organisationsnummer 559186-9358 (häri NAIVE) – din Personuppgiftsansvarige. Detta innebär att vi bestämmer och styr hur dina personuppgifter behandlas i förhållande till Tjänsterna. För frågor eller begäranden angående dina personuppgifter eller din integritet, kontakta oss via vår e-postadress hello@naive.co.

UPPGIFTSINSAMLING OCH HUR 

När du öppnar Webbplatsen eller använder Tjänsterna kan vi komma att samla in följande kategorier av uppgifter beroende på vilken typ av användarkonto du har: 

 • Personuppgifter som du lämnar till oss: Vi kan be dig att lämna vissa personuppgifter till oss på Webbplatsen för att du ska kunna använda våra Tjänster (du kan också lämna dem utan att vi ber om det). Beroende på vilken typ av användarkonto du har och vilken typ av aktiviteter du utför på Webbplatsen kan vi begära att du lämnar personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, PayPal-e-post (för Illustratörer), kreditkort eller bankuppgifter (för Kunder), lösenord, leveransadress, verk och andra personuppgifter som du kan komma att lämna till oss via Webbplatsen.

Vi kan komma att samla in ovanstående uppgifter när du (i) väljer att registrera ett användarkonto som (Illustratör eller Kund), (ii) skickar beställningsuppgifter i kassan som Kund, (iii) kontaktar oss för frågor, problem eller reklamationer, (iv) väljer att delta i våra undersökningar, kampanjer eller tävlingar, eller (v) som Illustratör laddar upp dina verk till oss i utbyte mot kommission.

Du är inte på något sätt skyldig att lämna ovanstående personuppgifter till oss, dock kan vi kanske inte tillhandahålla våra Tjänster om du inte tillhandahåller vissa av dessa personuppgifter. Det är till exempel omöjligt att trycka Illustratörens verk om denne inte delar verket med oss. På samma sätt kan vi inte leverera Kundernas beställningar till deras leveransadress om de inte förser oss med leveransadressen.

 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt: I likhet med andra webbplatser och appar, använder vi vissa tredjepartsverktyg och cookies för att automatiskt samla in personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt kan avse:
 • uppgifter om din enhet, bl.a. webbläsarens namn, operativsystem, internetleverantör, tidszon och andra identifierare,
 • användning och statistik, bl.a. hur du navigerar runt på Webbplatsen, de funktioner eller länken du klickar på, de produkter du tittar på, hur länge du stannar kvar inom ett visst område på Webbplatsen, webbadressen (URL) eller appen du kom till Webbplatsen från, samt andra användningsuppgifter.
 • uppgifter om din transaktion, bl.a. antalet köpta artiklar, beställningsvärdet samt andra uppgifter som står på fakturan.
 • geolokaliseringsdata, vilket är den geografiska platsen för din IP-adress.

Ovannämnda personuppgifter kan samlas in när du öppnar Webbplatsen, öppnar våra nyhetsbrev eller våra annonser på andra webbplatser och plattformar för sociala medier. 

COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER

Vi och tredjepartsleverantörer, analyser och marknadsföringspartners använder cookies för att automatiskt samla in personuppgifterna ovan. Cookies är textfiler som webbplatsägare laddar ner till din webbläsare och enhet när du besöker en webbplats. NAIVE och tredje parter använder cookies (i) för att i huvudsak komma ihåg din webbläsare vid framtida besök på Webbplatsen, (ii) för att få tag på vissa inställningar som lagras på din enhet eller ditt agerande på nätet för att få insikter om effektiviteten i vår marknadsföring, och (iii) att anpassa och förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen. Läs vår Cookiepolicy för att lära dig mer om cookies och andra spårningstekniker och hur du kan hindra cookies från att spåra dig.

Vi och våra analys-, marknadsförings- och tredjepartsleverantörer kan också använda annan spårningsteknik såsom pixlar/taggar/webbfyrar för att spåra effektiviteten i vår marknadsföring och för att utforma annonser som är anpassade för dig. Till exempel använder våra marknadsföringspartners (Facebook, Google Inc., Mailchimp, etc.) webbfyrar och taggar för att urskilja om du har öppnat en marknadsföringsannons eller ett nyhetsbrev via e-post.

SYFTEN MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifterna ovan för följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster: Vi samlar in vissa personuppgifter för att generellt kunna tillhandhålla våra Tjänster till dig, beroende på vilken typ av konto du har. 
 • Kontakta dig: Vi samlar in dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig angående din beställning, dina verk, återbetalningar och leveranser, administrativa meddelanden (såsom uppdatering av våra Tjänster) och för att svara på dina frågor, reklamationer eller begäranden.
 • Förbättra marknadsföringen: Vi samlar automatiskt in vissa personuppgifter för att avgöra hur effektiv vår marknadsföring är och för att anpassa annonser till dig på Webbplatsen och andra webbplatser baserat på dina preferenser.
 • Tillhandahålla Webbplatsen: Vi använder vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla Webbplatsen och för att få visst innehåll eller funktionalitet att fungera korrekt.
 • Komma ihåg dig: När vi använder cookies kan det även vara för att komma ihåg din enhet och för att göra din upplevelse på Webbplatsen smidigare.
 • Uppfylla lagen: Vi samlar in vissa personuppgifter, såsom information om transaktionerna för att uppfylla tillämplig lag, t.ex. för att genomföra en utredning eller föra register, eller skydda våra rättigheter och tillgångar och andra användare eller tredjeparter, eller för att skydda aktiviteter vi misstänker vara bedrägliga, olagliga eller oetiska, eller för att genomdriva våra villkor (för Illustratörer och Kunder).

VÅR LAGLIGA GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt GDPR och liknande integritetslagar är vi skyldiga att behandla personuppgifter om dig baserat på en eller flera av sex principer. Då det gäller Webbplatsen kommer vi endast att behandla dina personuppgifter:

 • För att fullgöra ett avtal med dig: Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att fullgöra avtalet vi har med dig. Vi behandlar de flesta personuppgifter för att kunna expediera dina beställningar och leverera dem till dig eller för att, i förekommande fall, trycka dina verk och betala din kommission.
 • För att tillgodose våra legitima intressen: Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter för att tillgodose våra intressen genom att analysera effektiviteten i vår reklam och marknadsföring och avgöra hur vi kan förbättra din användarupplevelse. En del av dessa personuppgifter (speciellt automatiskt insamlade personuppgifter) hjälper oss att tillhandahålla Webbplatsen, analysera och förbättra våra Tjänster, skydda dina personuppgifter och hantera juridiska frågeställningar.
 • För att följa lagen: Vi kan komma att samla in vissa personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel där vi är skyldiga att upprätthålla register under en viss tidsperiod.
 • När du ger verifierbart samtycke: Där du uttryckligen samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att behandla dem. När du till exempel kryssar i att du vill få våra nyhetsbrev så kommer vi att marknadsföra till dig via din e-postadress.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

NAIVE är inte involverad i att köpa, sälja eller hyra personuppgifter. Vi lämnar endast ut personuppgifter på behovsbasis och för att kunna tillhandahålla våra Tjänster. Vi kommer endast att lämna ut personuppgifter enligt vad som beskrivs nedan: 

 • Utlämning inom NAÏVE-koncernen: Vi kan, i vissa situationer, komma att lämna ut personuppgifter till våra anställda och NAIVE-dotterbolag. Vi har till exempel anställda som hjälper oss att tillhandahålla våra Tjänster till dig, bl.a. att svara på dina frågor och reklamationer, och de kan få tillgång till dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster. Anställda och personer inom företaget har emellertid skyldigheter att hålla NAIVEs information konfidentiell, inklusive vår användarlista.
 • Utlämning till tjänsteleverantörer, reklam- och analyspartner: Vi använder vissa tredjeparter för att hjälpa oss att hantera reklam, marknadsföring, analys och andra tredjepartstjänster. Vi lämnar ut automatiskt insamlade personuppgifter till våra annonseringspartner för att hjälpa oss att anpassa annonser till dig på andra webbplatser och appar. Vi lämnar också ut personuppgifter till tredjepartsleverantörer, till exempel våra betalservice-, tryckeri- och fraktföretag, för att hjälpa oss att utföra tjänster såsom betalservice, frakt och leverans, design och tryckning, etc. Dessa tredjepartsföretag kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att ha tillgång till relevanta personuppgifter om dig. Till exempel, för att hantera dina betalningar eller betala din kommission behöver våra betalserviceleverantörer (Klarna och PayPal) – i förekommande fall – dina kreditkortuppgifter, bankuppgifter eller din PayPal-e-postadress.
 • Utlämning enligt rättsliga krav: Vi kommer att lämna ut personuppgifter om dig i brottsbekämpande syfte i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi kan, till följd av domstolsbeslut eller föreläggande, lämna ut personuppgifter till en domstol eller advokatbyrå i händelse av en utredning, anspråk eller legal frågeställning. Vi kommer att lämna ut personuppgifter om vi tror att sådant utlämnande kommer att rädda liv eller egendom eller är rimligt nödvändigt för att förhindra bedräglig och olaglig eller oetisk aktivitet.
 • Utlämning i samband med en affärsöverföring: Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om dig till en tredjepartsorganisation eller -företag i samband med en förestående affärsöverföring, inklusive men inte begränsat till, en sammanslagning, försäljning av tillgångar, konsolidering eller förvärv eller i händelse av konkurs.
 • Utlämning till ett annat företag i samband med tävlingar och kampanjer: Om vi bjuder in dig till kampanjer eller tävlingar som anordnas av ett annat företag – och om du för att kunna delta måste registrera dig – kan vi komma att lämna ut personuppgifter till det företaget när du fyller i dina personuppgifter på registreringsblanketten.

HUR LÄNGE VI LAGRAR PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter i vår databas så länge du har ett användarkonto hos oss, såvida du inte begär raderingen. Vi behåller de personuppgifter som du lämnade som gäst i gästkassan så snart syftet med att samla in sådan information har uppnåtts. I andra fall lagrar vi personuppgifter, såsom transaktionsuppgifter, hos oss i upp till sju år för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter.

När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part har vi inte längre kontroll över uppgifterna. Även om vi raderar dina personuppgifter från våra databaser är vi inte ansvariga för hur länge våra tredjepartsleverantörer lagrar sådana personuppgifter i sina databaser.  

VÅRA DATASKYDDSRUTINER

NAIVE ser allvarligt på dina personuppgifter och din integritet. Eftersom vi bryr oss om dig säkerställer vi också att vi har implementerat adekvata dataskyddsmetoder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller ändring. Vi använder både fysiska och tekniska metoder för dataskyddsändamål. Vi lämnar inte ut personuppgifter om dig annat än enligt vad som beskrivs ovan och i andra delar av Integritetspolicyn. Vi delar inte personuppgifter med tredjepartsleverantörer om de inte också följer strikta integritetsrutiner.

NAIVE använder SSL (Secure Socket Layer) och Cloudflare för att skydda Webbplatsen från phishing-bedrägerier, dataintrång och andra hot mot dina personuppgifter. Vi använder ansedda betalserviceleverantörer (Klarna och PayPal) för hantering av dina betalningar och utbetalningar. Vidare har varken vi eller andra tredjeparter tillgång till några betalningsuppgifter som du delar på Webbplatsen. Endast våra betalserviceleverantörer har tillgång till dina betalningsuppgifter och de använder inte uppgifterna för något annat ändamål än för hantering av betalningar.  

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

NAIVE behandlar dina personuppgifter från vår verksamhetsbas i Sverige och i enlighet med GDPR och andra tillämpliga integritetslagar. När du lämnar ut dina personuppgifter till oss från din geografiska plats utanför EU eller EES samtycker du till att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR, som beskrivs i Integritetspolicyn. Vidare, när du använder våra Tjänster inom EU eller EES, engagerar vi eventuellt tredjepartsleverantörer i länder utanför EU och EES, som kan ha datalagar som inte är lika omfattande som GDPR. Dock följer vi Integritetspolicyn när vi överför personuppgifter utanför EU eller EES, inklusive att vi använder de av Europeiska kommissionen godkända metoderna för dataöverföring.

ANALYSLEVERANTÖRER OCH ANNONSTJÄNSER

NAIVE arbetar med annonstjänster/-byråer och analysleverantörer som samlar in analyser om hur våra användare använder Webbplatsen, och som visar våra annonser på andra webbplatser och appar. Vi använder Google Inc. (Google Ads) och Facebook Inc. (Facebook Ads) för att visa våra annonser på deras plattformar. På samma sätt använder vi verktyg såsom Google Analytics och Hotjar för att samla in information om hur användare använder Webbplatsen och andra användnings- och analysdata, samt information om effektiviteten i vår marknadsföring. Dessa annonstjänster/-byråer, analysleverantörer och liknande företag kan också komma att samla in information om din användning på Webbplatsen och andra webbplatser och plattformar. De kan komma åt dina personuppgifter via cookies och pixlar/taggar/webbfyrar och kan använda personuppgifterna för att rikta annonser till dig baserat på dina preferenser.

Vi kan också komma att lämna ut vissa anonyma eller hashade uppgifter till dessa tredjeparter för att hjälpa dem att tillhandahålla dessa tjänster för oss. Om du vill välja bort intressebaserad reklam (personanpassade annonser) kan du göra det via den här länken om du är baserad i EU. Om du är baserad utanför EU, klicka här för att välja bort intressebaserade annonser. Observera att borttagning av personanpassade annonser inte påverkar generiska annonser.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har vissa rättigheter och val i förhållande till dina personuppgifter utöver de rättigheter och val som redan har stipulerats i Integritetspolicyn.

Dina rättigheter och val består bl.a. av: 

 • Möjligheten att återkalla ditt samtycke där du uttryckligen medgivit den. Du kan, till exempel, sluta att prenumerera på nyhetsbrev genom att klicka på länken "avprenumerera" längst ner i e-postnyhetsbrevet som skickas ut av NAIVE, och du kan återkalla samtycke till personanpassade annonser som beskrivs i ovan.
 • Rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt att få dem rättade där du anser att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte uppdaterade. Du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter via inställningarna i ditt användarkonto, eller om så är relevant, genom att kontakta oss på hello@naive.co.
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade, särskilt om du har ett användarkonto hos oss. Det är dock endast möjligt att radera personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Även om du begär radering av dina personuppgifter, kan vi eventuellt inte radera personuppgifter som finns i våra tredjeparters databaser. Om du vill begära att dina personuppgifter ska raderas kan du göra det i inställningarna under ditt användarkonto (om du har ett konto hos oss) eller genom att kontakta oss på hello@naive.co.
 • Rätt att begära begränsad behandling av vissa personuppgifter. Om du till exempel begär att vi raderar eller rättar dina personuppgifter och vi först måste undersöka om detta är möjligt baserat på tillämpliga lagar, kan du begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna i avvaktan på att vi fattar ett beslut. Du kan också begära begränsad behandling om du tror att vi behandlar dina personuppgifter olagligt, men du vill inte att vi ska radera dem. Kontakta oss på hello@naive.co för att utöva denna rättighet.
 • Rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att vi överför de personuppgifter vi har om dig till en annan webbplats eller tjänst utan att det påverkar användbarheten av dina uppgifter. Kontakta oss på hello@naive.co för att utöva denna rättighet.

Om du tror att vi behandlar dina personuppgifter olagligt enligt beskrivningen i Integritetspolicyn kan du kontakta oss eller rapportera det till en dataskyddsmyndighet där du befinner dig.

KONSUMENTER I KALIFORNIEN

Detta avsnitt gäller för konsumenter i Kalifornien (Illustratörer och Kunder som använder Webbplatsen från Kalifornien, USA). Förutom vissa val och rättigheter enligt Integritetspolicy har du nedanstående rättigheter i enlighet med CCPA som trädde i kraft 2020-01-01.

Du har rätt:

 • att välja bort att NAIVE säljer eller hyr ut din personliga information (personlig information är ett begrepp för personuppgifter som används under CCPA) till tredjepartsföretag för att marknadsföra sina tjänster direkt till dig.  NAIVE är inte involverad i att sälja, hyra ut eller köpa personlig information för direktmarknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut information på annat sätt än vad som beskrivs ovan.
 • att få vetskap om och komma åt de kategorier av personlig information som vi lämnade ut eller samlade in om dig under de senaste tolv kalendermånaderna. Kontakta oss på hello@naive.co för att utöva denna rättighet.
 • att begära radering av din personliga information i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Detta innebär att vi inte kommer att radera personlig information där vi enligt lag är skyldiga att föra register över transaktioner i sju år. Kontakta oss på hello@naive.co för att utöva denna rättighet.
 • inte utsättas för diskriminering när du utövar rättigheterna ovan.

BARNPOLICY

Webbplatsen riktar sig till personer som är 18 år eller äldre. Vi uppmanar inte medvetet minderåriga att lämna ut personuppgifter till oss. Om du lämnar dina personuppgifter till oss intygar du att du är minst 18 år gammal.

DO NOT TRACK – SPÅRA INTE

Do Not Track (“DNT”) är en webbläsarinställning som webbplatsanvändare kan ställa in för att signalera till webbplatsägaren att inaktivera spårning av användarens beteende och preferenser online. NAIVE, som de flesta webbplatser, svarar för närvarande inte på DNT-signaler från webbläsare. Klicka här för att lära dig mer om DNT.

TREDJEPARTSLÄNKAR

 

Vissa sidor och områden på Webbplatsen innehåller länkar som tar dig till tredjepartsplattformar. När du ser en tredjepartslänk på Webbplatsen finns de där endast för referensändamål. NAIVE har ingen kontroll över hur företagen, som dessa länkar leder till, arbetar. Om du tar dig till ett företag via en tredjepartslänk på Webbplatsen gör du det på eget bevåg och bär själv risken för eventuellt dataläckage. Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritetspolicyer innan du lämnar ut personuppgifter till dem.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Denna Integritetspolicy eller delar därav kan komma att revideras, uppdateras eller ändras utan någon ansvarsskyldighet. Vi kan komma att ändra delar av Integritetspolicyn av sådana skäl som ändringar i Webbplatsens funktioner, tredjepartsverktyg, tillämplig integritetslagstiftning och andra skäl. När vi ändrar delar av Integritetspolicyn kan vi eventuellt, men inte nödvändigtvis, meddela dig härom via din e-postadress eller någonstans på Webbplatsen. Vi kommer hur som helst att publicera ändringarna på den här sidan och de kommer att indikeras genom ändring av datumet för ikraftträdandet nedan. Du måste läsa den här sidan regelbundet för att vara uppdaterad om Integritetspolicyn. Om du fortsätter att använda Webbplatsen och våra Tjänster efter ändringar har gjorts i Integritetspolicyn, så bekräftar du för oss att du godkänner sådana ändringar.

KONTAKTA OSS MED DINA FRÅGOR

Kontakta oss på hello@naive.co. om du har frågor, funderingar, problem, klagomål, feedback eller förslag avseende Integritetspolicyn och hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter.

 

Ikraftträdande: 2021-02-22

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp